Kurzy permanentního makeupu

PODMÍNKY SLUŽBY

PODMÍNKY SLUŽBY

VERONIKA FLEIŠER - FLEIŠ ACADEMY

 

PODMÍNKY UŽITÍ

 

Poslední aktualizace: 26. prosince 2021

 

Tyto podmínky užití (dále jen „podmínky“) se vztahují na váš přístup a používání webových stránek a jakéhokoli obsahu, materiálu a služeb poskytovaných prostřednictvím našich webových stránek (souhrnně „služba“), které vlastní a provozuje Veronika Fleišer, Nad Vinicí. 1709, Most 43401, Česká republika, DIČ: CZ8354102768 jako FLEIŠ ACADEMY (“Veronika Fleišer “, “my”, “nás”, “naše”).

Přístupem ke službě a jejím používáním přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami a všemi platnými zákony. PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TYTO PODMÍNKY, OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH ZÁKONNÝCH PRÁV, NÁPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ A POVINNOSTÍ. Pokud nejste ochotni být vázáni těmito Podmínkami, nesmíte Službu používat a musíte okamžitě ukončit přístup.

 

ODDÍL 1 - VYUŽITÍ SLUŽBY

1.1 Aktualizace podmínek

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoli změnit, ale vynaložíme přiměřené úsilí, abychom každý dodatek zveřejnili (v rozsahu, v jakém nám poskytnete e-mailovou adresu, vám zašleme dodatek e-mailem) před tím, než nabude účinnosti. Zajistíme, aby prostřednictvím naší služby byla k dispozici nejnovější, plně pozměněná verze těchto podmínek. Pokud nesouhlasíte s jakýmkoli dodatkem, můžete ukončit svůj souhlas s těmito Podmínkami tím, že přestanete používat naši Službu.

1.2 Způsobilost

Služba je určena výhradně uživatelům, kteří jsou starší 18 let (nebo plnoletí ve vaší jurisdikci) nebo starší, a jakákoli registrace, přístup ke Službě nebo její používání kýmkoli mladším je neoprávněné, nelicencované a v rozporu s těmito Podmínkami.

Kromě toho můžeme prostřednictvím naší Služby čas od času dle vlastního uvážení zpřístupnit kurzy permanentní kosmetiky, nelékařského tetování, pokročilé péče o pleť a marketingu („kurzy“ a každý „kurz“). Naše kurzy jsou určeny pouze pro uživatele, kteří již dříve prošli praktickým školením na vybavení používané v kurzu. Kurzy jsou určeny k prohloubení znalostí, které již máte – NAŠE KURZY NENAHRAZUJÍ PRAKTICKÉ PREZENČNÍ KURZY.

Jakýkoli přístup ke Službě nebo její používání (což pro větší jistotu zahrnuje, ale není omezeno na kurzy), kýmkoli, kdo nesplňuje příslušné požadavky, je neoprávněné, bez licence a v rozporu s těmito podmínkami. Můžeme dle vlastního uvážení ukončit váš Účet a zakázat vám přístup ke Službě (nebo jakékoli její části) nebo její používání, a to s upozorněním nebo bez něj, pokud máme jakýkoli důvod se domnívat, že nesplňujete požadavky na způsobilost.

 

1.3 Ochrana osobních údajů

Potvrzujete, že jste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů, protože mohou být čas od času aktualizovány (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) umístěné na fleisacademy.com, a souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů (ať již dříve shromážděných nebo ke shromažďování) pro účely uvedené v těchto podmínkách nebo v našich zásadách ochrany osobních údajů.

 

ODDÍL 2 – VÁŠ ÚČET

2.1 Uživatelské účty

Vaše používání Služby může vyžadovat účet, který vás identifikuje jako uživatele (dále jen „Účet“). JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA SVŮJ ÚČET, včetně údržby, důvěrnosti a zabezpečení vašeho účtu, všech hesel souvisejících s vaším účtem a veškerých aktivit, ke kterým dochází na vašem účtu, včetně všech činností jakékoli osoby, která získá přístup na váš účet, s vaším svolením nebo bez něj.

Můžete si vytvořit heslo a identifikaci účtu, které vám umožní přístup a používání určitých částí Služby. Pokaždé, když použijete heslo nebo identifikaci, budete považováni za oprávněného přistupovat ke Službě a používat ji způsobem, který je v souladu s těmito Podmínkami, a nemáme žádnou povinnost zkoumat oprávnění nebo zdroj jakéhokoli takového přístupu nebo použití Služby.

Nesmíte se registrovat k účtu jménem jiné osoby, než jste vy, ani se registrovat k účtu jménem jakékoli skupiny nebo neindividuálního subjektu, pokud k tomu nejste od takové skupiny nebo subjektu řádně oprávněni.

Při vytváření účtu budete požádáni o poskytnutí určitých informací. Souhlasíte s tím, že nám čas od času poskytnete pravdivé, aktuální, přesné a úplné informace, které od vás požadujeme, a souhlasíte s tím, že nás neprodleně budete informovat o jakýchkoli změnách těchto informací, jak je požadováno, abychom tyto informace uchovávali aktuální, úplné a přesné.

2.2 Narušení bezpečnosti, neoprávněné použití atd.

Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na: jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu, jakoukoli službu poskytovanou prostřednictvím vašeho účtu nebo jakékoli heslo související s vaším účtem a jakékoli jiné porušení zabezpečení s ohledem na váš účet nebo jakoukoli službu poskytovanou prostřednictvím tohoto účtu. Souhlasíte s tím, že nám na požádání poskytnete pomoc k zastavení nebo nápravě jakéhokoli porušení zabezpečení souvisejícího s vaším účtem.

 

ODDÍL 3 – E-KOMERCE

 

3.1 Online kurzy

Můžeme čas od času bez upozornění a podle vlastního uvážení změnit, jaké kurzy jsou dostupné prostřednictvím naší služby. Když si od nás zakoupíte kurz podle těchto podmínek, máte určitá zákonná práva. Zákon vám dává určitá zákonná práva včetně toho, že produkty mají uspokojivou kvalitu, jak je popsáno, a vyhovují svému účelu. Nic v těchto podmínkách nemá vliv na tato zákonná práva.

 

(a) Způsobilost – KURZ NEMŮŽETE ZAKOUPIT, POKUD NESPLNÍTE POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST V ČÁSTI 1.2.

(b) Potvrzení zákazníka – Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Kurzy nejsou určeny k tomu, aby nahradily osobní, praktická školení na jakémkoli zařízení nebo technikách používaných v Kurzech. SPOLEHNUTÍ SE NA JAKÉKOLI INFORMACE POSKYTOVANÉ NÁMI PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH KURZŮ NEBO JINAK NA NAŠI SLUŽBU JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE CHOVÁNÍ, SCHOPNOSTI NEBO ÚČINNOSTI, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, VČASNOSTI NEBO RELEVANTNOSTI INFORMACÍ, RAD NEBO SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH KURZŮ NEBO JINAK V NAŠICH SLUŽBÁCH. JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA DODRŽOVÁNÍ REGULAČNÍCH A MÍSTNÍCH POŽADAVKŮ NA NESPRÁVNÉ PRAXE A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI.

(c) Zřeknutí se odpovědnosti – Informace poskytované prostřednictvím Služby slouží pouze pro obecné vzdělávací informační účely. Nepředstavuje a nenahrazuje praktické nebo osobní školení o vybavení používaném v kurzech.

 

3.2 Ceny, objednávky a platby

(a) Ceny – Všechny ceny jsou uvedeny v eurech. Uvedené ceny nezahrnují příslušné daně z prodeje, které budou vypočítány při placení a přidány k celkové ceně vaší objednávky. Ceny za kurzy se mohou změnit bez upozornění, ale tyto změny neovlivní žádné kurzy, které jste si již zakoupili.

(b) Zpracování plateb – My nebo naši poskytovatelé služeb třetí strany vám můžeme zpřístupnit různé způsoby zpracování plateb, abychom usnadnili nákup kurzů (například používáme PayPal ke zpracování plateb prostřednictvím naší služby). Uvědomte si prosím, že provedením platby prostřednictvím naší služby se na vás budou vztahovat také všechny platné zásady a podmínky daného poskytovatele plateb třetí strany. Můžeme přidat nebo odebrat způsoby zpracování plateb podle vlastního uvážení a bez upozornění. Souhlasíte s tím, že zaplatíte za jakékoli kurzy, které si objednáte, a že můžeme strhnout vaši kreditní kartu nebo jinou formu platby, kterou u všech objednaných kurzů uvedete.

(c) Způsoby platby – Přijímáme způsoby platby dostupné prostřednictvím našeho poskytovatele plateb třetí strany, jako jsou kreditní karty, debetní karty a zůstatky na účtech PayPal (vezměte prosím na vědomí, že náš poskytovatel plateb třetí strany může změnit dostupné způsoby platby na adrese kdykoli bez upozornění). Vezměte prosím na vědomí, že vaše používání kterékoli z těchto platebních metod bude také podléhat všem platným podmínkám a zásadám příslušného poskytovatele plateb třetí strany. Vyhrazujeme si právo požadovat od vás další informace pro ověření vaší platby. Můžeme také přidat nebo odebrat přijatelné způsoby platby podle vlastního uvážení a bez upozornění.

(d) Přesnost informací, které poskytujete – Spoléháme na informace, které poskytujete prostřednictvím Služby, včetně jména, kontaktních údajů a fakturačních údajů. Souhlasíte s tím, že u všech nákupů uskutečněných prostřednictvím naší služby poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupech a účtu a že tyto informace v případě změny neprodleně aktualizujete. Než nám objednávku odešlete, zajistěte si dostatek času na její přečtení a kontrolu. Pokud potřebujete opravit nějaké chyby, můžete tak učinit před odesláním nám. Ponesete výhradní odpovědnost a odpovědnost za veškeré ztráty, škody a dodatečné náklady, které vám, nám nebo jakékoli jiné osobě mohou vzniknout v důsledku vašeho předložení jakýchkoli nepravdivých, nesprávných nebo neúplných informací nebo vašeho selhání aktualizace vašich registračních a platebních údajů do 30 dnů od jakékoli změny.

(e)Objednávky – Po dokončení vaší objednávky a úspěšné platbě vznikne mezi námi a vámi právně závazná smlouva a my vám na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, zašleme potvrzení (dále jen „potvrzující e-mail“) obsahující následující informace:

 • vaše údaje, které jste nám poskytli při vytváření objednávky,
 • informace o nás,
 • cena a měna kurzů, které jste si zakoupili, včetně daně nebo jakýchkoli dalších poplatků,
 • podrobný popis kurzu (kurzů), včetně jakýchkoli příslušných technických nebo systémových specifikací,
 • doručovací podmínky,
 • případné zásady pro vrácení peněz a
 • datum dodání.

(f) Doručení – Předpokládaný termín doručení Kurzu bude uveden v potvrzovacím e-mailu. Pokud se stane něco, co je mimo naši kontrolu a co ovlivní odhadované datum doručení, poskytneme vám upravený odhadovaný termín doručení kurzu (kurzů).

(g) Zabezpečení – Uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že všechny informace, které nám poskytnete při platbě za Kurzy, budou v bezpečí pomocí šifrovaného bezpečného platebního mechanismu, ale v případě nezanedbání z naší strany, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou můžete utrpět, pokud třetí strana získá neoprávněný přístup k jakýmkoli informacím, které nám poskytnete.

 

3.3 Zásady vrácení peněz

NAŠE KURZY JSOU NEVRATNÉ. Máte-li problém s objednávkou, kontaktujte nás co nejdříve a my posoudíme každý případ samostatně.

3.4 Zpětné zúčtování

Pokud nepravdivě, podvodně nebo jinak nečestně zpochybníte platbu za kurz, který jste si u nás objednali, v rozsahu, v jakém je zcela nebo částečně vydáno zpětné zúčtování, souhlasíte s tím, že nás odškodníte v plné výši platby zpětného zúčtování, plus veškeré související poplatky, pokuty, výdaje nebo sankce (včetně těch, které vyměří náš zpracovatel plateb nebo finanční instituce, které transakci zpracovávají).

 

 

 

 

 

ODDÍL 4 – VLASTNICTVÍ OBSAHU

 

4.1 Náš obsah

V těchto podmínkách „obsah“ znamená všechny materiály a obsah, včetně návrhů, redakčního textu, textu, grafiky, audiovizuálních materiálů, multimediálních prvků, fotografií, videí, hudby, zvukových nahrávek, zpráv, dokumentů, softwaru, informací, vzorců, vzorů, dat. a jakékoli další práce dostupné prostřednictvím naší služby.

Není-li výslovně uvedeno jinak, všechna práva, titul a podíl na Službě a na veškerý Obsah, zdrojový kód, procesy, návrhy, technologie, adresy URL, názvy domén, značky a loga tvořící jakoukoli část Služby (souhrnně „Náš obsah “) je plně svěřena nám, našim poskytovatelům licencí nebo našim dodavatelům a jsou chráněna příslušnými autorskými právy, ochrannými známkami, patenty, obchodními tajemstvími nebo jinými vlastnickými právy a zákony. Souhlasíte s tím, že náš obsah je licencován v souladu s těmito podmínkami, včetně zde uvedených vyloučení odpovědnosti a omezení odpovědnosti. Nic ve vašem používání služby nebo těchto podmínek vám neuděluje žádné právo, nárok nebo zájem na náš obsah, kromě omezeného práva používat službu, jak je zde uvedeno.

Služba a veškerý obsah (pokud zde není uvedeno jinak) jsou vlastněny a chráněny autorským právem námi a/nebo našimi poskytovateli licencí a jsou vám licencovány pouze v souladu s těmito podmínkami. Ochranné známky, loga a servisní značky zobrazené na Službě nebo jejím prostřednictvím jsou naším vlastnictvím (ať už registrovaným nebo neregistrovaným). Není povoleno používat ochranné známky, loga a servisní značky pro jakýkoli účel. S výjimkou toho, co je výslovně uvedeno na webových stránkách, z jakéhokoli použití ochranných známek třetích stran nevyplývá žádná podpora, sponzorství, přidružení nebo jiné oprávnění.

 

4.2 Obsah třetí strany

Obsah přístupný nebo dostupný prostřednictvím služby nebo internetu může být vlastněn jinými stranami než jste vy nebo my (souhrnně „obsah třetích stran“) a může být chráněn příslušnými autorskými právy, ochrannými známkami, patenty, obchodním tajemstvím nebo jinými vlastnickými právy a zákony. Nic ve vašem používání služby nebo těchto podmínek vám neuděluje žádné právo, nárok nebo zájem na tomto obsahu třetích stran, s výjimkou omezeného práva na používání služby, jak je zde uvedeno.

 

4.3 Váš obsah

Všechna práva, název a zájem o komentáře, nápady, návrhy a dojmy ze služby (včetně našich kurzů), které nám poskytnete (souhrnně „zpětná vazba“), je a bude považována za naše vlastnictví a odesláním zpětné vazby nám přidělujete všechna práva, nárok a zájem na takovou zpětnou vazbu.

 

4.4 Používání naší Služby

V souladu s těmito Podmínkami vám udělujeme povolení k přístupu ke Službě jako osobní, nevýhradní, nepřenosnou, omezenou licenci k používání Služby pro přechodné, nekomerční účely. Aniž by byla omezena obecnost čehokoli jiného v těchto podmínkách, musíte službu používat pouze pro zákonné účely, a pokud se kdykoli dozvíte o jakémkoli porušení jakékoli části těchto podmínek jakoukoli osobou nebo subjektem pod vaší kontrolou, okamžitě nás upozorněte a poskytněte nám pomoc, jak je požadováno, abychom takové porušení zastavili nebo napravili

Nesmíte, přímo ani nepřímo, provádět nebo povolit žádné z následujících:

 • upravovat, kopírovat, reprodukovat nebo vytvářet odvozená díla z jakéhokoli Obsahu, pokud jsme vás k tomu výslovně nevyzvali,
 • používat obsah pro jakýkoli komerční účel,
 • distribuovat, přenášet, veřejně zobrazovat nebo publikovat Obsah (pro jakýkoli komerční nebo nekomerční účel),
 • vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat jakýkoli obsah,
 • pokusit se o dekompilaci nebo zpětnou analýzu jakéhokoli softwaru nebo databáze obsažené ve Službě nebo přístupné prostřednictvím Služby, nebo
 • odstranit všechna autorská práva nebo jiné vlastnické zápisy,
 • skenovat nebo zkoumat jiný počítačový systém, mařit nebo obcházet postupy identifikace počítače nebo se podílet na neoprávněném narušení počítače nebo sítě bez výslovného povolení vlastníků takových počítačových systémů,
 • padělat hlavičky nebo jinak manipulovat s protokoly nebo identifikátory používanými v jakémkoli systému nebo protokolu takovým způsobem, aby zakryl původ jakýchkoli dat přenášených pomocí Služby,
 • předstírat nebo nepravdivě zastupovat vaše spojení s jakoukoli osobou, včetně našeho zástupce,
 • narušovat nebo ohrožovat integritu, provoz nebo bezpečnost jakékoli služby, počítače nebo jakéhokoli internetového systému,
 • zakázat nebo obejít jakoukoli kontrolu přístupu nebo související proces nebo proceduru stanovenou v souvislosti se Službou,
 • sublicencovat, sdílet, přeprodávat, reprodukovat, kopírovat, distribuovat, redistribuovat nebo využívat pro jakékoli komerční účely (s výjimkou vašich interních, osobních, nekomerčních účelů), jakoukoli část, používání nebo přístup ke službě, s výjimkou případů, kdy je námi výslovně povoleno
 • sbírat, extrahovat, shromažďovat nebo ukládat osobní údaje o druhých bez jejich výslovného souhlasu, nebo sbírat, nebo používat robota, pavouka, prohledávače, skripty nebo jiné automatizované prostředky nebo rozhraní, které neposkytujeme pro přístup ke službě nebo extrahovat data, shromažďovat informace nebo jinak interagovat se službou,

bez našeho předchozího písemného souhlasu. Všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena, si vyhrazujeme my a případně naši poskytovatelé licencí.

Můžeme dle vlastního uvážení pozastavit, omezit nebo ukončit vaše používání služby, včetně vašeho účtu, s účinností kdykoli, bez vašeho upozornění, z jakéhokoli důvodu, včetně případů, kdy provoz nebo účinnost služby nebo našeho či jakéhokoli zařízení nebo síť třetí strany je narušena vaším používáním služby, obdrželi jsme stížnost třetí strany, která se týká vašeho používání nebo zneužití služby, nebo jste porušili nebo porušujete jakoukoli podmínku této smlouvy.

 

4.5 Reklamace

Pokud se domníváte, že jakýkoli obsah služby porušuje jakákoli autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví, která vlastníte nebo ovládáte, můžete zaslat písemné oznámení o takovém porušení našemu určenému zástupci:

e-mailem na: [email protected]

k rukám: Určenému zástupci

4.6 Zásady porušování pravidel a opakovaného porušování

Považujeme z vhodné a vyhrazujeme si právo k ukončení smluvního vztahu podle vlastního uvážení uživatelům, kteří jsou porušují nebo opakovaně porušují zákon o duševního vlastnictví. Můžeme také podle vlastního uvážení omezit přístup ke Službě nebo ukončit Účet kteréhokoli uživatele, který porušuje jakákoli práva duševního vlastnictví nás nebo jiných, bez ohledu na to, zda došlo k opakovanému porušení.

 

ODDÍL 5 – ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI, LIMITY ODPOVĚDNOSTI A ODŠKODNĚNÍ

 

5.1 Odpovědnost za obsah

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výlučně odpovědní za určení přesnosti, vhodnosti, škodlivosti nebo zákonnosti jakéhokoli Obsahu, informací nebo materiálů, které jste obdrželi, přenesli nebo odeslali pomocí Služby.

 

5.2 Zřeknutí se záruk

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÉ POUŽÍVÁNÍ NÁMI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SLUŽBA (KTERÁ Z VĚTŠÍ JISTOTY ZAHRNUJE VŠECHNY KURZY) POSKYTOVANÁ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JE K DISPOZICI“ (POKUD ZDE NENÍ UVEDENO JINAK), a my neprohlašujeme ani nezaručujeme, že služba bude bez chyb nebo že obsah bude bez chyb nebo opomenutí.

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, neposkytujeme žádné podmínky, záruky ani prohlášení o vhodnosti, spolehlivosti, použitelnosti, zabezpečení, kvalitě, kapacitě, výkonu, dostupnosti, včasnosti nebo přesnosti služby. Výslovně se zříkáme všech podmínek, záruk a prohlášení, výslovných, předpokládaných nebo zákonných, včetně předpokládaných podmínek nebo záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování, ať už vyplývající z použití obchodu, v průběhu obchodování, postupem plnění, podle vlastního kapitálu, podle zákona nebo jinak.

Kromě toho vaše používání služby závisí na internetu, včetně sítí, kabeláže, zařízení a vybavení, které nemáme pod kontrolou; v souladu s tím (a) nemůžeme zaručit žádnou minimální úroveň týkající se takového výkonu, rychlosti, spolehlivosti, dostupnosti, použití nebo konzistence a (b) data, zprávy, informace nebo materiály odeslané přes internet nemusí být zcela soukromé a vaše anonymita není zaručena.

 

 

5.3 Omezená odpovědnost

 

(a) Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení těchto podmínek v žádném případě nebudeme my, naše přidružené společnosti nebo naše ovládající strany, zástupci zaměstnanců, ředitelé, úředníci, dodavatelé, poskytovatelé licencí, prodejci nebo distributoři (společně v těchto prohlášeních a omezeních „my“ nebo „nás“) nést odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, podmíněné, následné nebo represivní škody nebo jakékoli jiné škody nebo ztráty, včetně, ale bez omezení na škody za ušlý zisk, dobré jméno, příležitost, výdělky, použití nebo údaje, tělesné zranění nebo emocionální strádání vyplývající přímo nebo nepřímo z těchto podmínek, kurzů nebo služby nebo jakéhokoli obsahu nebo softwaru v souvislosti s nimi nebo s nimi související, bez ohledu na příčinu jednání (ať už v deliktu, smlouvě nebo jinak) a to i v případě, že jeden nebo více z nás bylo upozorněno na možnost takových škod nebo ztrát, nebo pokud by takové škody nebo ztráty byly přiměřeně předvídatelné, včetně škod nebo ztrát vzniklých nebo jakkoli souvisejících s následujícím:

 • vaše spoléhání se na jakékoli informace obsažené v kurzu nebo kurzech (KDO SE SPOLEHNE NA TYTO INFORMACE TAK ČINÍ NA VLASTNÍ RIZIKO),
 • odesílání, přijímání, neodesílaní, nepřijímání, ztráta, vymazání nebo změna jakýchkoli přenosů, dat nebo transakcí uskutečněných prostřednictvím nebo pomocí Služby,
 • jakékoli pozastavení, omezení, ukončení nebo jiné omezení vašeho používání služby nebo vašeho účtu,
 • jakékoli jednání nebo opomenutí vás nebo jakékoli třetí strany, včetně jakéhokoli výhružného, ​​pomlouvačného, ​​obscénního, urážlivého nebo nezákonného jednání nebo jakéhokoli porušení práv někoho jiného, ​​včetně práv duševního vlastnictví,
 • jakákoli ztráta nebo poškození vašeho obsahu nebo jiných dat vyplývající přímo nebo nepřímo z vašeho používání nebo nepoužívání služby nebo souvisejících součástí,
 • výkon internetu nebo služby,
 • obsah nebo přesnost jakéhokoli materiálu, informací nebo dat (včetně jakéhokoli softwaru) souvisejících s těmito Podmínkami nebo prohlížených, stažených, zpřístupněných nebo přenášených pomocí, přes nebo prostřednictvím internetu nebo služby, včetně materiálů, které porušují práva ostatních nebo jinak porušuje zákony nebo předpisy a
 • zpoždění, chyby, přerušení, opomenutí, nedoručení, nesprávné doručení, viry, trojské koně, spyware, spam nebo závady v přenosu jakýchkoli informací, materiálu nebo dat přes naše systémy nebo sítě nebo systémy třetích stran.

 

(b) Některé jurisdikce zakazují zřeknutí se určitých záruk nebo podmínek nebo omezení určitých typů odpovědnosti. Za takových okolností, v rozsahu, v jakém takové zákazy zakazují jakákoli vyloučení a omezení v těchto Podmínkách, se na vás taková vyloučení a omezení nebudou vztahovat striktně v rozsahu nezbytném k tomu, aby byly tyto Podmínky v souladu s takovými zákazy. V rozsahu, v jakém jsme shledáni odpovědnými podle tohoto oddílu 5.3(b), bude naše odpovědnost omezena na částku, která je vyšší z (a) 25,00 EUR a (b) minimální částka povolená příslušným zákonem.

 

5.4 Odškodnění z vaší strany

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a ochráníte před všemi závazky, žalobami, řízeními, nároky, příčinami žaloby, požadavky, dluhy, ztrátami, škodami, poplatky a náklady, včetně přiměřených právních nákladů, jakékoli částky zaplacené za urovnání takové žaloby nebo vyrovnáte výdaje jakéhokoli druhu a charakteru, ať už nám vzniknou v souvislosti nebo vyplývají z:

 

(a) přístupu ke Službě nebo vašemu účtu nebo jejich používání vámi nebo vámi povoleným způsobem,

(b) jakékoli vaše jednání nebo opomenutí, včetně porušení nebo neplnění těchto podmínek a jakéhokoli porušení jakýchkoli práv třetích stran, a

(c) jakékoli nároky třetí strany v důsledku vašeho spoléhání se na jakékoli informace, které vám byly zpřístupněny prostřednictvím kurzu.

 

ODDÍL 6 – OBECNÁ USTANOVENÍ

 

6.1 Obecná ustanovení

(a) Rozhodné právo a jurisdikce – Tyto podmínky a práva smluvních stran se řídí zákony platnými v České Republice a řídí se smluvním vztahem podnikatel – podnikatel, nikoli podnikatel-spotřebitel.

 

(b) Výklad – V těchto Podmínkách (i) slovo „včetně“, slovo „zahrnuje“ a fráze „jako“, když následuje obecné prohlášení nebo termín (bez ohledu na to, zda neomezující výraz jako „bez omezení“ nebo „ale nejen“ nebo jiná slova podobného významu jsou použita s odkazem na to), nelze vykládat jako omezující a slovo „nebo“ mezi dvěma nebo více uvedenými záležitostmi neznamená výlučný vztah mezi (ii) všechny odkazy na webové adresy nebo adresy URL zahrnují také jakékoli nástupnické nebo náhradní webové stránky obsahující v podstatě podobné informace jako odkazované webové stránky a (iii) vyjádřené peněžní částky jsou v eurech.

 

(c) Vzdání se práv a opravných prostředků – Naše neschopnost trvat na přísném plnění jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek nebo jej vynucovat nebude vykládáno jako zřeknutí se jakéhokoli ustanovení nebo práva. Ani průběh jednání mezi vámi a námi, ani obchodní praktiky nebudou upravovat jakékoli ustanovení těchto podmínek. Naše práva, pravomoci a opravné prostředky v těchto podmínkách, včetně omezení, práva pozastavit, omezit nebo ukončit váš přístup k jakékoli části služby, jsou kumulativní a doplňují a nenahrazují jakékoli právo, pravomoc nebo nápravu, které mohou být a jsou nám k dispozici ze zákona nebo z vlastního kapitálu.

 

(d) Oddělitelnost – bude-li jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno jako zcela nebo zčásti neplatné nebo nevymahatelné, bude taková neplatnost nebo nevymahatelnost spojena pouze s takovým ustanovením nebo jeho částí a zbývající část takového ustanovení a všechna ostatní ustanovení těchto podmínek budou pokračovat v plné síle a účinnosti.

 

(e) Oznámení – V souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů vám můžeme poskytovat oznámení prostřednictvím e-mailu, v tištěné podobě, prostřednictvím vašeho účtu nebo prostřednictvím nápadného zveřejnění takového oznámení na webových stránkách nebo jinak prostřednictvím služby, jak můžeme určit v našem výhradním uvážení.

 

(f) Postoupení a pojištění – Tyto Podmínky nemůžete postoupit bez našeho předchozího písemného souhlasu. Tyto podmínky nabývají ve prospěch vás a nás a našich příslušných osobních a právních zástupců, nástupců a povolených nabyvatelů a zavazují je.

 

(g) Platnost – Veškerá ustanovení, která mají svým smyslem nebo povahou platnost ukončení nebo vypršení těchto podmínek, zůstanou v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti těchto podmínek.

 

(h)Úplná smlouva – Tyto podmínky, v platném znění, včetně všech dokumentů a zásad, na které se zde odkazuje, tvoří úplnou dohodu mezi námi a vámi, pokud jde o záležitosti uvedené v těchto podmínkách.

 

(i)Jazyk – Tyto Podmínky jsou dostupné v angličtině a češtině. Na tyto Podmínky se nevztahují žádné další jazyky.

 

6.2 Otázky a připomínky

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto Podmínkám, kontaktujte nás e-mailem na [email protected].